Tuesday, August 7, 2007

lekcija 9

Zadatak u 9-oj lekciji je nauciti pisanje po raznim krivama. Do sada sam to radila samo po pravoj liniji.
Obavezan rad.
Slobodni radovi, inaspiracija naravno Ogi!!!!!!!!!!!


No comments: